Knjigovodstvene, računovodstvene usluge

Cena knjigovodstvene, odnosno računovodstvene usluge kod svakog klijenta utvrđuje se i ugovara posebno, a zavisi prvenstveno od delatnosti klijenta i obima posla.

Ovde možete videti Agencijski tipski Ugovor o pružanju računovodstvenih, odnosno knjigovodstvenih usluga kao i njegov tipski Aneks. Posebno dajemo dokument Opšti uslovi kao i detaljan Cenovnik računovodstvenih, odnosno knjigovodstvenih usluga.

UPIT ZA PONUDU

Usluge osnivanja preduzeća i radnji

Preduzeće – doo (sa izradom pečata i uplaćenim taksama za APR) 17.000,00
Preduzetnik – radnja (sa izradom pečata i uplaćenim taksama za APR) 7.000,00

U cenu je uračunato sledeće:

  • Stručni saveti i podrška u toku registracije: izbor forme, delatnosti i imena; troškovi budućeg poslovanja, sve o PDV-u, fiskalizacija; zaposleni, prava i obaveze;
  • Izrada osnivačke dokumentacije;
  • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre, PIB-a i ostale dokumentacije;
  • Izrada pečata i štambilja;
  • Uplata takse za APR;
  • Elektronsko bankarstvo, otvaranje tekućih računa;
  • Predaja dokumentacije poreskoj upravi i otvaranje poreskog dosijea;
  • Prijava početka obavljanja delatnosti nadležnim inspekcijama.

Agencija uz otvaranje privrednog društva ili preduzetničke radnje, besplatno obavlja i prijavu u Poreskoj upravi, kao i odgovarajuće prijave za vlasnike i direktora.

Usluge bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

Izrada akata o bezbednosti i zdravlju na radu, o proceni rizika i zaštiti od požara – za svaki pojedinačni posao sastavlja se ponuda.

Ostale usluge

Savetovanje iz područja poslovanja Agencije za neklijente.

UPIT ZA PONUDU