Olivera Milutinović – Administrator opštih poslova