Poreska administracija

Poreska administracija je sveobuhvatna podrška klijentu u komunikaciji sa Poreskom upravom:

  • korespondencija klijenta sa Poreskom upravom;
  • izrada i predaja svih vrsta poreskih prijava;
  • sređivanje poreske situcije, preknjižavanja i povraćaj poreza;
  • preuzimanje listinga i usklađivanje stanja poreskog računa.