Usluge knjigovodstva i računovodstva

  • vođenje poslovnih knjiga;
  • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
  • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih, KEPU knjige;
  • PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV;
  • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, poreska prijava za dohodak građana;
  • savetovanje i edukacija.

Princip rada „dan za dan“

Omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

Kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha, odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze.