Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Knjigovodstvena agencija Mega Sip Office svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

  • zarada za zaposlene i osnivače;
  • kapitalna dobit, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo;
  • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i  drugo);
  • sva druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi…)

Kadrovi – Socijalno

Pored samog obračuna i evidencije zarada zaposlenih, Agencija za klijenta obavlja i kadrovske poslove:

  • ugovor o radu prilikom zapošljavanja radnika, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu…
  • elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu;
  • rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate…
  • upis primanja za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
  • upis radnog staža zaposlenih u analitičku evidenciju Fonda PIO;
  • overa zdravstvenih knjižica.

Agencija vodi analitičko knjigovodstvo zarada, tj. elektronski dosije svakog zaposlenog, evidenciju o svim obračunima i isplatama, kao i sastavljanje M-4 i PPP obrazaca.