Porez za frilensere na prihode (zaradu) iz inostranstva

U Srbiji se već skoro mesec dana polemiše o novoj odluci Poreske uprave da se sada oporezuju i frilenseri. Porez koji oni treba da plaćaju jeste na prihode iz inostranstva. Porez moraju da plate pre poreske kontrole.

Ovo pravilo važi za sve frilensere koji nisu prijavljeni u nekoj firmi već rade samostalno preko mreža kao što su Upwork, Fiverr i druge. Medjutim, mnogi misle da to pravilo važi samo za IT sektor, ali to uopšte nije tako, samo je ovaj sektor najviše pogođen. Tu spadaju prevodioci, predavači engleskog i drugih jezika, oni koji izdaju stanove preko Airbnb-a, porez zarade za održavanje društvenih mreža kao što su Facebook i Instagram

Ovo obaveštenje je sve veoma iznenadilo, ali se mora napomenuti i činjenica da država frilensere ne prepoznaje kao radnike i da oni nemaju ista prava i mogućnosti kao drugi radnici. To znači da nemaju pravo na bolovanje, odmor…

Plaćanje poreza od strane frilensera, znači i to da moraju da podignu svoju cenu rada i samim tim ostaće bez poslodavaca iz inostranstva, jer su ih poslodavci uzimali kao „jeftinu radnu snagu“.

Kako je prihvaćeno ovo saopštenje kod frilensera?

Frilenseri su teško prihvatili ovo saopštenje jer je Poreska uprava tražila da se plati porez na zaradu preko interneta u proteklih 5 godina. Kako su neki frilenseri naveli imaju da plate čak do 15.000. EUR i da nemaju da plate u tako kratkom roku.

Poreska prijava mora da se popuni za svaki mesec pojedinačno. Frilenseri koji ne znaju kako da popune tu prijavu, su se obratili knjigovodjama za knjigovodstvene, poreske savete. Poreski savetnik je dodatni trošak koji frilenseri moraju da plate.

Visina plaćanja online, odnosno internet poreza, kako je država odredila je 44% od ukupne zarade, što je, složićete se, previše za bilo koga. Porez mora da se plati retroaktivno, a država je uzela u obzir zastarevanje od 5 godina i da za taj period mora sve da se isplati.

Način poslovanja i plaćanja poreza frilensera

Frilenseri mogu da posluju, odnosno pružaju usluge, kao fizička lica. Fizičko lice je rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države.

Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

  1. Na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; ili
  2. Na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Pored toga, ako frilenser radi za pravna ili fizička lica koje nemaju ogranak ni predstavništvo na teritoriji Republike Srbije, moraju sami da obračunaju i plate porez. Visina poreza koji treba da se plati zavisi od:

  1. iznosa ostvarenog prihoda,
  2. šifre vrsta prihoda,
  3. da li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu

Ukoliko frilenser radi kod nerezidenta plaća porez na osnovu ugovora koji je sklopljen. Isto tako za oporezivanje se ne gleda na koji način je uplaćivan novac za pružene usluge. Na to se misli kada je reč o uplati preko PayPall- a ili Payoneer- a ili direktno na devizni račun.

Obaveze fizičkog lica su da:

– U roku od 30 dana od dana kada im legne uplata popune i podnesu poresku prijavu na obrascu PP OPO (sastoji se iz četiri dela: podaci o poreskoj prijavi; podaci o poreskom obvezniku; podaci o načinu ostvarivanja prihoda; podaci o vrstama prihoda) i plati porez kao fizičko lice.

– Rok za podnošenje poreske prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana kada novac legne na račun (npr. prihod je ostvaren 9. januara 2020, dok je rok za podnošenje poreske prijave 10. februara 2020).

– Poreska prijava se mora podnositi za svaku uplatu iz inostranstva (npr. ako fizičko lice ima 8 uplata iz inostranstva neophodno je da podnese 8 poreskih prijava).

Kako izračunati porez

Ukoliko je osoba zaposlena nema obavezu plaćanja zdravstvenog osiguranja, već samo penzionog i invalidskog osiguranja (PIO) i poreza na dohodak. Samim tim je poreska osnovica 80% od te sume.

Primer izračunavanja poreza je sledeći:

  • Ako je dohodak bio 600 evra, umanjena osnovica za 20% je 480 evra.
  • Na tih 480 se računa 20 odsto porez (96 evra)
  • Na tih 480 evra se računa i 25.5 odsto PIO doprinosa (122,4 evra)
  • U zbiru to znači da državi ide 218,40 sto iznosi 37 odsto prihoda.