Knjigovodstvo i računovodstvo

Usluge knjigovodstva i računovodstva vođenje poslovnih knjiga; vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi; izrada