Gotovinski platni promet

  • predaja dnevnih pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta preko kurirske službe Agencije;
  • podizanje zarada, pozajmica i drugih isplata sa računa klijenta preko kurirske službe Agencije;
  • izrada specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana.

Bezgotovinski platni promet

  • e-banking – elektronski platni promet za račun klijenta;
  • štampa i prosleđivanje izvoda e-mailom.

Platni promet sa inostranstvom

  • sve vrste usluga platnog prometa sa inostranstvom;
  • predaja potrebnih izveštaja Ministarstvu finansija.